V

Monday, December 17, 2007

Lite av sorgens dag

Jag blir mycket betryckt av dagens nyhet att det inte finns några torskyngel i Kattegatt och att den torsk som finns där inte är mer än 1-2 år. Ja så har de 2000 yrkesverksamma fiskarna (de är faktiskt inte fler men ibland kan man tro att de är 200 000)gjort det som vi andra befarat, nämligen fiskat för mycket. Jag har aldrig fattat varför vi vurmar så för dem?! Om det inte finns fisk så finns det väl inte? Jag tror inte jag är den enda som fått en känsla av att den här yrkesgruppen måste vara lite korkad. Och så även regering o riksdag som låtit dem fiska för mycket. Man kan också tänka sig vad som hade hänt eller snarare inte hänt om fiskandet hade varit ett kvinnligt yrke, hade någon brytt sig? Nej ingen hade brytt sig, jag lovar.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

No comments: